Open Facebook
EU
Kliknij i umów się na wizytę!

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

Dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan

Dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan

Logopeda, neurologopeda - dzieci i dorosłych

Wykształcenie:

 • studia magisterskie i doktoranckie w Katedrze  Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • studia podyplomowe z Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • studia podyplomowe z Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie

Zakres terapii i konsultacji logopedycznych (dla dzieci w każdym wieku):

 • nieprawidłowości w zakresie odruchów pierwotnych w obrębie twarzy u niemowląt
 • stymulacja rozwoju komunikacji u niemowląt
 • ocena narządów mowy i ich funkcji w kontekście wad artykulacyjnych
 • zaburzenia artykulacyjne: seplenienie, rotacyzm, nieprawidłowa wymowa głosek: k,g, t, d, itd.
 • zaburzenia płynności mówienia: jąkanie, giełkot
 • nieprawidłowy rozwój mowy o różnej etiologii
 • zaburzenia słuchu fonemowego
 • dyzartria
 • wsparcie logopedyczne w psychologicznej terapii zaburzeń komunikacji o podłożu lękowym (mutyzmu wybiórczego)

Dodatkowym elementem zajęć logopedycznych jest muzykoterapia, która w swym założeniu wykorzystuje muzykę  m. in. dla wspomagania i uczenia komunikacji, ekspresji, koncentracji oraz rozwijania sfery emocjonalnej i intelektualnej dziecka.