Open Facebook
EU
Kliknij i umów się na wizytę!

REHABILITANCI – metoda Vojty

Dr hab. Ewa Gajewska

Dr hab. Ewa Gajewska

Rehabilitantka - konsultacje, Vojta, Bobath

 • specjalizacja z rehabilitacji ruchowej
 • międzynarodowy certyfikat Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
 • kurs „Asymetria tułowia i pochylenia głowy jako problem terapeutyczny w metodzie Vojty”
 • kurs „Terapia metodą Vojty w zastosowaniu u dzieci ze skoliozą i wadami postawy”
 • kurs podstawowy Kinesiology Taping: K-Active Certyficate
 • kurs „Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego terapia metodą Vojty”
 • kurs „Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego”
 • kurs „Diagnostyka i postę̨powanie rehabilitacyjne z dzieckiem zaburzonym neurologicznie w aspekcie metody Vojty i NDT Bobath”
 • kurs „Problemy rozwojowe noworodków i niemowląt. Zasady pielęgnacji noworodków i niemowląt wg metody NDT Bobath”
 • członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metodą Vojty
 • nagroda naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr Dorota Nowakowska

mgr Dorota Nowakowska

Rehabilitantka - Vojta, terapia wad postawy

 • międzynarodowy certyfikat terapeuty metody Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V)
 • zastosowanie metody Vojty u dzieci przedwcześnie urodzonych na oddziale intensywnej terapii noworodka
 • reakcje ułożeniowe w ocenie rozwoju niemowlęcia i planowaniu terapii
 • osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii
 • kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy”
 • kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
 • kurs podstawowy koncepcji PNF
 • kinesiology Taping: K-Active Association
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
 • terapia manualna w modelu holistycznym

REHABILITANCI – metoda Bobath

mgr Paulina Kubowicz

mgr Paulina Kubowicz

Rehabilitantka - Bobath

 • NDT-Bobath
 • NDT-Bobath baby (kurs zaawansowany)
 • Kurs oceny globalnych wzorców ruchu metodą Prechtl’a
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Kinesiology taping – kurs podstawowy i zaawansowany
 • Terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem
 • TIMP – The Infant Motor Performance Test
 • Masaż głęboki tkanek miękkich
 • PNF podstawowy
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Warsztaty „Wczesna interwencja Niemowląt wg. koncepcji NDT-Bobath”
 • Wybrane „miękkie” techniki manualne w terapii zaburzeń czynnościowych kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Techniki energizacji mięśni
mgr Magdalena Malec

mgr Magdalena Malec

Rehabilitantka - Bobath

 • Kurs NDT-Bobath
 • Studia doktoranckie na Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 mc
 • Podstawowy kurs PNF
 • Kurs Kinesio Taping Association KT1 i KT2
 • Zawodowy kurs masażu klasycznego I i II stopnia
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna
mgr Monika Młoda

mgr Monika Młoda

Rehabilitantka - Bobath, Shantal,

 • Kurs NDT Bobath Baby
 • Kurs GM Trust Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla
 • Kurs NDT Bobath (EBTA)
 • Test of infant motor performance (TIMP)
 • Doradca noszenia ClauWi
 • Makaton I stopnia;
 • Kurs PNF 1 i PNF 2
 • Kurs PNF w pediatrii
 • Terapia integracji sensorycznej I i II stopnia
 • Kinezjotaping w pediatrii
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Kurs instruktorski masażu Shantala oraz kurs instruktorski masażu Shantala Body Touch
 • Kurs dogoterapii
 • Kurs medycznego drenażu limfatycznego
 • Szkolenie z podstaw jogi dla dzieci
 • Kurs masażu klasycznego z technikami fizjoterapii
 • Ocena i stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt
mgr Monika Szacoń

mgr Monika Szacoń

Rehabilitantka - Bobath

 • certyfikowany terapeuta NDT-Bobath dla dzieci starszych
 • certyfikowany terapeuta NDT-Bobath Baby
 • kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla
 • certyfikowany terapeuta SI
 • kurs pedagogiczny
 • kurs oligofrenopedagogiczny
 • kurs technik neurofizjologicznych w usprawnianiu dzieci ze skoliozą oraz profilaktyce wad postawy
 • terapia dzieci niedowidzących i niewidzących
 • kurs masażu klasycznego
 • Thera Band Academy: „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce”
mgr Paweł Znajdek

mgr Paweł Znajdek

Rehabilitant - Bobath

 • certyfikowany terapeuta NDT-Bobath dla dzieci starszych
 • terapeuta NDT-Bobath Baby (w trakcie certyfikacji)
 • Terapia Manualna Holistyczna
 • Biomechaniczna Analiza Chodu
 • Kinesiology Taping – podstawowy
 • kurs Kinästhetik – Entwicklung und Lernen – podstawowy i zaawansowany
 • Diagnostyka Obrazowa Narządu Ruchu
 • Masaż klasyczny
 • Pierwsza pomoc pediatryczna (Medaid)

REHABILITACJA WAD POSTAWY I SKOLIOZ

mgr Anna Poturalska-Juszkiewicz

mgr Anna Poturalska-Juszkiewicz

Rehabilitantka - wady postawy i skoliozy

 • specjalistka terapii wad postawy i skolioz
 • Asystentka w Ortopedyczno Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym
  im. W. Degi w Poznaniu, w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
 • ukończyła Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierunek Fizjoterapia
 • kurs: Terapia wad postawy i skolioz w zakresie metody FITS (Terapeuta)
 • kurs: Terapia Postawy Ciała
 • terapeutka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Zawsze Razem NZOZ w Poznaniu
  w Ambulatorium wad postawy na stanowisku: specjalista terapii wad postawy
 • kurs: Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (Dr. M. Białek)
 • kurs: Terapia Tkanek miękkich – Moduły I-V (Dr. J. Ciechomski)
 • kurs: Kinesiology taping kurs podstawowy (T. Senderek)
 • kurs: Kinesiology taping kurs zaawansowany (T. Senderek)
 • kurs: Sensomotoryka i system GYM STICK w terapii – segment II Thera Band
 • kurs: Oddychanie posturalne. Zintegrowane podejście do postępowania
  leczniczego – patomechanika wzorca kompleksu piersiowo-brzusznego (PRI)
 • kurs: CST I – Cranio-Sacral Therapy Level I Workshop (Upledger Institute – John S. Page).